Spoločnosť NOVOTA ART, s. r. o., ako hlavný partner, bude zodpovedná za výrobu prototypového nábytku, interiérových a exteriérových doplnkov osoby so zdravotným postihnutím a samostatne žijúce osoby. Spoločnosť bude hlavným lídrom projektu a zabezpečí celkové riadenie výskumu projektu. Aktivita bude zahŕňať tvorbu 3D návrhov inteligentného nábytku, simulácie fyzikálnych, mechanických, pohybových a elektronických funkcií prvkov nábytku, tvorbu konštrukčných plánov a materiály pre výrobu.

Následne budú 3D modely a konštrukčné plány prevedené do CAD/CAM programu, prvky sa pripravia a naprogramujú pre 5 osové CNC obrábanie v softvéri Maestro a Alphacam, Na základe výskumných aktivít tímu vznikne inteligentný dizajn nábytku. Bude vytvorená umelecká a estetická harmonizácia všetkých prvkov s dôrazom na ich funkcionalitu a použitie. Pripravené budú ručne modelované formy jednotlivých prvkov/častí nábytku a ručne vytvorené umelecké matrice povrchových vzorov na formy a povrchy bio kompozitných materiálov. Súčasťou aktivity bude tiež dizajn tesárskych konštrukcií nábytku, spájanie a závitovanie a plánovanie materiálového dizajnu jednotlivých prvkov nábytku. V rámci materiálového výskumu bude testovaná aplikácia biokompozitných materiálov a technologickériešenie ich povrchovej úpravy. V laboratórnych podmienkach sa uskutoční testovanie použiteľnosti / testy pevnosti, oderu vzdornosti, odolnosti, možností povrchovej prvkov nábytku z bio kompozitov a alternatívnych biologicky rozložiteľných materiálov. Súčasťou aktivity bude aj dizajn mechanických a mechatronickýchčastí nábytku, návrhy na realizáciu robotických častí a medicínskych zariadení na zakomponovanie do konštrukcie nábytku v súlade s celkovým vizuálnym prevedením a dizajn, s ohľadom na funkčnosť, odolnosť a bezpečnosť.

Trvanie: 05/2022 – 06/2023

Working together for a green, competitive and inclusive Europe