V prvom kroku tejto aktivity budú definované bariéry, ktoré musia byť prekonané používateľmi, škálované budú náročnosť pohybu a zručností jemnej motoriky v priestore. Určené budú základné fyzické potreby imobilných a starších ľudí pri samostatnom bývaní/živote. Bude tiež potrebné definovať priestorové nároky a úpravu častí nábytku za účelom doplnenia a zefektívnenia architektonických riešení priestoru pre domovy užívateľov.

Potrebné tlakové a zdvihové schopnosti robotických ramien, pohybových a kinetických častí nábytku budú zadefinované a uspôsobené za účelom dosiahnutia synergického efektu s potrebami užívateľov a ich pohybových schopností. Táto aktivita bude tiež zahŕňať vývoj vedeckých prieskumov pre v súčasnosti sa vyvíjajúce medicínske prístroje a technológie na kontrolu na meranie vitálnych funkcií, skenovanie a zlepšovanie života, ako aj včasnej diagnostiky a prevencie kolapsu u starších a chorých, prípadne samostatnej žijúcich osôb s postihnutím.

Trvanie: 05/2022 – 06/2022

Working together for a green, competitive and inclusive Europe