Development of Smart Furniture with Artificial Intelligence and Medical Devices získal grant z Nórska v sume 1 594 749 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 281 426 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je vývoj inteligentného nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení pre seniorov a zdravotne postihnutých. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

Celkovým cieľom navrhovaného projektu je vývoj inteligentného nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení. Projekt je zameraný na priemyselný výskum v oblasti špecializovaného inteligentného nábytku, pohyblivých interiérových a exteriérových jednotiek s integrovaným robotickým mechanizmom, riadených počítačovým softvérom a umelou inteligenciou napojenou na medicínske centrum.

Cieľovou skupinou projektu sú seniori v domovoch dôchodcov alebo samostatne žijúci ľudia, ktorí potrebujú asistenčnú starostlivosť. Ďalšou cieľovou skupinou sú ľudia s diagnózami, ktorí vyžadujú nepretržitú starostlivosť, ako sú pacienti so špecifickými neurodiagnózami, imobilní pacienti a pacienti so špecifickými potrebami. Cieľom projektu je poskytnúť týmto klientom čo najviac možnosti samostatného života, kde inteligentný nábytok s umelou inteligenciou nahradí ošetrujúci personál. Pomáhať im bude umelá inteligencia s prepojeným medicínskym centrom. Pri súčasnom trende narastajúceho nedostatku ošetrovateľského personálu je navrhované riešenie spoločenskou výzvou a aktuálnou potrebou.

Žiadateľ NOVOTA ART, s.r.o. bude vedúcim výskumných aktivít. Na projektových aktivitách budú spolupracovať dvaja partneri. Zariadenie VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov bude spolupracovať v oblasti implementácie zdravotníckych pomôcok a viesť terénny výskum. JaHo Mur og Fasade AS z Nórska sa zúčastní vlastného výskumu a finálneho testovania v reálnom prostredí. Navrhovaný projekt je rozdelený do 5 hlavných aktivít a 1 podpornej aktivity.

Prvou hlavnou činnosťou je projektový manažment a ďalšie 4 hlavné činnosti sú činnosti súvisiace s priemyselným výskumom. Projekt začína na úrovni technologickej pripravenosti 2 - sformulovaný technologický koncept a dosiahne úroveň technologickej pripravenosti 9 - aktuálny systém overený v prevádzkovom prostredí. Podpornou aktivitou je publicita projektu. Výstupmi projektu je 7 plne funkčných a funkčných produktov inteligentného nábytku, 3 plne funkčné prototypy robotických ramien, 1 vyvinutá umelá inteligencia s prepojením na medicínske centrum, 1 registrácia ochrannej známky a 1 aktívna webstránka projektu. Celkové náklady projektu sú 2 426 974,92 EUR a požadovaná výška grantu je 1 874 679,71 EUR.

Projekt sa začal 5/2022 a skončí 4/2024.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe