V utorok 30. apríla 2024 sa v priestoroch hotela Devín v Bratislave uskutoční záverečná konferencia projektu „Vývoj inteligentného nábytku s umelou inteligenciou a zdravotníckymi pomôckami“. Na konferencii budú odprezentované ciele, účely a koncepcie projektu a zároveň aj implementácie konkrétnych aktivít.

Program záverečnej konferencie projektu „Vývoj inteligentného nábytku s umelou inteligenciou a zdravotníckymi pomôckami“

Konferenciu bude viesť: Mgr. Adam Novota, ArtD. 

Dátum konferencie: 30. apríl 2024, Čas: 13:00 – 16:00
Miesto konferencie: Hotel Devín, Bratislava

Program:

  • ​13:00 – 13:30 Privítanie hostí a úvodné slovo
  • 13:30 – 14:00 Prezentácia špecifických cieľov, účelu a koncepcie projektu
  • 14:00 – 14:30 Prehľad vývoja a implementácie aktivít projektu
  • 14:30 – 14:50 Coffee break
  • 14:50 – 15:20 Ďalšie kroky a plány do budúcnosti
  • 15:20 – 15:45 Diskusia
  • 15:45 – 16:00 Záver, poďakovanie hosťom a účastníkom

Pozvánka - Záverečná konferencia

Working together for a green, competitive and inclusive Europe