Vývoj inteligentného nábytku s umelou inteligenciou a zdravotníckymi pomôckami
O projekte

O projekte

Development of Smart Furniture with Artificial Intelligence and Medical Devices získal grant z Nórska v sume 1 594 749 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 281 426 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je vývoj inteligentného nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení pre seniorov a zdravotne postihnutých. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

Aktivity

Aktivita 1

Terénny výskum a vedecké vyhľadávanie. V prvom kroku tejto aktivity budú definované bariéry, ktoré musia byť prekonané používateľmi, škálované budú náročnosť pohybu a zručností jemnej motoriky v priestore. Určené budú základné fyzické potreby imobilných a starších ľudí pri samostatnom bývaní/živote. Bude tiež potrebné definovať priestorové nároky a úpravu častí nábytku za účelom doplnenia a zefektívnenia architektonických riešení priestoru pre domovy užívateľov.

Aktivita 2

Vývoj dizajnu, ergonómie a materiálového zloženia, inteligentného nábytku. Spoločnosť NOVOTA ART, s. r. o., ako hlavný partner, bude zodpovedná za výrobu prototypového nábytku, interiérových a exteriérových doplnkov osoby so zdravotným postihnutím a samostatne žijúce osoby. Spoločnosť bude hlavným lídrom projektu a zabezpečí celkové riadenie výskumu projektu. Aktivita bude zahŕňať tvorbu 3D návrhov inteligentného nábytku, simulácie fyzikálnych, mechanických, pohybových a elektronických funkcií prvkov nábytku, tvorbu konštrukčných plánov a materiály pre výrobu.

Aktivita 3

Výskum a vývoj softvérových a hardvérových riešení. V tejto aktivite budú vyvíjané riadiaci softvér (riadiaca jednotka a umelá inteligencia), robotické mechanizmy, programovanie medicínskeho centra a medicínskych zariadení integrovaných v nábytku. Aktivita bude zahŕňať vytvorenie riadiaceho softvéru (umelej inteligencie) pre jednotlivé časti inteligentného nábytku, ktoré budú integrované do programovej jednotky s pripojením medicínskych meracích prístrojov a mechatroniky a ovládané cez displej s rečovým modulom.

Aktivita 4

Prototypovanie a testovanie inteligentného nábytku. V aktivite č. 4 budú dopracované jednotlivé prototypy z hľadiska materiálu, robotiky, hardvéru a softvéru. Prvým výstupom budú komplexné prototypy inteligentného nábytku navrhnuté na finálne testovanie funkcionality. Počiatočné testovanie a záťažové testy budú vykonané v laboratórnych podmienkach spolu s programovými simuláciami.
 • Aktivita 1

  Terénny výskum a vedecké vyhľadávanie. V prvom kroku tejto aktivity budú definované bariéry, ktoré musia byť prekonané používateľmi, škálované budú náročnosť pohybu a zručností jemnej motoriky v priestore. Určené budú základné fyzické potreby imobilných a starších ľudí pri samostatnom bývaní/živote. Bude tiež potrebné definovať priestorové nároky a úpravu častí nábytku za účelom doplnenia a zefektívnenia architektonických riešení priestoru pre domovy užívateľov.
 • Aktivita 2

  Vývoj dizajnu, ergonómie a materiálového zloženia, inteligentného nábytku. Spoločnosť NOVOTA ART, s. r. o., ako hlavný partner, bude zodpovedná za výrobu prototypového nábytku, interiérových a exteriérových doplnkov osoby so zdravotným postihnutím a samostatne žijúce osoby. Spoločnosť bude hlavným lídrom projektu a zabezpečí celkové riadenie výskumu projektu. Aktivita bude zahŕňať tvorbu 3D návrhov inteligentného nábytku, simulácie fyzikálnych, mechanických, pohybových a elektronických funkcií prvkov nábytku, tvorbu konštrukčných plánov a materiály pre výrobu.
 • Aktivita 3

  Výskum a vývoj softvérových a hardvérových riešení. V tejto aktivite budú vyvíjané riadiaci softvér (riadiaca jednotka a umelá inteligencia), robotické mechanizmy, programovanie medicínskeho centra a medicínskych zariadení integrovaných v nábytku. Aktivita bude zahŕňať vytvorenie riadiaceho softvéru (umelej inteligencie) pre jednotlivé časti inteligentného nábytku, ktoré budú integrované do programovej jednotky s pripojením medicínskych meracích prístrojov a mechatroniky a ovládané cez displej s rečovým modulom.
 • Aktivita 4

  Prototypovanie a testovanie inteligentného nábytku. V aktivite č. 4 budú dopracované jednotlivé prototypy z hľadiska materiálu, robotiky, hardvéru a softvéru. Prvým výstupom budú komplexné prototypy inteligentného nábytku navrhnuté na finálne testovanie funkcionality. Počiatočné testovanie a záťažové testy budú vykonané v laboratórnych podmienkach spolu s programovými simuláciami.

Otvárací seminár projektu

27. máj 2022, Hotel Carlton Bratislava

Working together for a green, competitive and inclusive Europe