Blížime sa k finalizácii prvých prototypov inteligentného nábytku. Výstupom našej výskumnej činnosti bude komplex prototypov inteligentného nábytku určeného na finálne testovanie funkčnosti. 

Tu je niekoľko príkladov našich prvých prototypov.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe