Výsledkom súčasných výskumných aktivít sú 3D návrhy inteligentného nábytku, simulácie fyzikálnych, mechanických, pohybových a elektronických funkcií nábytkových dielov a tvorba konštrukčných plánov. Následne budú 3D modely a konštrukčné plány prevedené do CAD/CAM programu, dielce budú pripravené a naprogramované pre 5-osové CNC obrábanie v softvéroch Maestro a Alphacam.

Na základe výskumných aktivít tímu vzniká niekoľko prototypov návrhov inteligentného nábytku. 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe