Vo štvrtok 9.11.2023 sa vo výskumno-vývojových priestoroch spoločnosti NOVOTA ART, s.r.o. uskutočnil prezentačný seminár projektu „Development of Smart Furniture with Artificial Intelligence and Medical Devices“. Seminár bol zameraný pre odbornú verejnosť, najmä pre študentov vysokých škôl. Na seminári bolo prítomných 31 účastníkov.

Prezentačný seminár bol spojený s workshopom, na ktorom si účastníci mohli prehliadnuť pripravované prototypy smart nábytku a vyskúšať prácu s virtuálnou realitou a 3D modelovaním.

Program prezentačného semináru projektu „Development of Smart Furniture with Artificial Intelligence and Medical Devices“

Programom Vás sprevádzali:
Ing. Pavol Bezák, PhD.
Mgr.art. Petra Čížková, ArtD.
Mgr. Adam Karásek
Mgr. Radoslav Lovecký
Daniel Pícha
Ing. Tomáš Váry, PhD.

Termín: 9.11.2023 čas: 9:30 - 15:00

Workshop: Príprava 3D modelu na výrobu, Virtuálna realita - kreslenie + Štefánik VR, Prehliadka
prototypov smart nábytku + ABB, MIR100
9:30 - 10:00: Uvítanie účastníkov a úvodná prezentácia (Adam Karásek, Adam Novota)

Stanovište 1: Prehliadka a ukážky prototypov smart nábytku, kolaboratívneho robota ABB CRB 15000 a autonómneho mobilného robota MIR100
10:00 - 10:15: Smart nábytok a jeho využitie u telesne postihnutých a starších ľudí
10:15 - 10:30: Ukážky a testovanie pohybu prototypov smart nábytku
10:30 - 10:45: Ukážka kolaboratívneho robota ABB CRB 15000
10:45 - 11:00: Ukážka autonómneho mobilného robota MIR100

Stanovište 2: Príprava 3D modelu na výrobu
11:00 - 11:30: Úvod - 3D modelovanie v Autodesk Fusion
11:30 - 12:00: Začiatok práce v Autodesk Fusion - Základy modelovania
12:00 - 12:30: Pokračovanie v Autodesk Fusion - CNC programovanie dráh nástroja, výroba
12:30 - 13:00: Prestávka na obed

Stanovište 3: Virtuálna realita - Kreslenie vo VR, ukážka projektu Štefánik VR
13:00 - 13:15: Úvod do virtuálnej reality a rôznych VR programov a aplikácií
13:15 - 13:45: Prednáška o tvorbe a programovaní multimediálnej hry Štefánik TIME AFTER TIME
13:45 - 14:15: Échos du Futur
14:15 - 15:00: Práca s Tilt Brush, Gravity Sketch - Základy kreslenia vo VR

Program seminára si môžete stiahnuť tu.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe