Dňa 22.4.2024 v dopoľudňajších hodinách sa v Kristianstadte v Nórsku uskutočnil záverečný seminár projektu. Na seminári sa prezentovali výstupy a výsledky projektu "Vývoj inteligentného nábytku s umelou inteligenciou a medicínskymi zariadeniami". V závere semináru sa uskutočnila plodná diskusia s potencionálnymi odberateľmi našich finálnych prototypov.

Semináru sa okrem zástupcov partnerov projektu zúčastnilo 24 pozvaných hostí.

closing seminar in norway

Working together for a green, competitive and inclusive Europe