17.4.2024 Finálne prototypy dorazili do Nórska k nášmu partnerovi projektu JAHO MUR OG FASADE AS. Prototypy sa inštalujú do prezentačných priestorov, ktoré budú slúžiť na prezentáciu prototypov pre laickú verejnosť, odbornú verejnosť a budúcich odberateľov z Nórska.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe