V aktivite č. 4 budú dopracované jednotlivé prototypy z hľadiska materiálu, robotiky, hardvéru a softvéru. Prvým výstupom budú komplexné prototypy inteligentného nábytku navrhnuté na finálne testovanie funkcionality. Počiatočné testovanie a záťažové testy budú vykonané v laboratórnych podmienkach spolu s programovými simuláciami.

Prototypy sa následne upravia na základe výsledkov testovania do plne funkčných jednotiek pracujúcich v prostredí interiéru. Po testovaní v laboratórnych podmienkach bude nasledovať testovanie prototypov priamo v komunite samostatné zárobkovo činných seniorov a imobilných osôb. Toto testovanie sa uskutoční u nórskeho partnera, ktorý vybuduje na tento účel vzorové bytové jednotky. Testovaná bude nielen funkčnosť všetkých prototypov, ale aj ich bezpečnosť, mobilita interiéru a spoľahlivosť.Na základe výsledkov testovania môžu byť kusy nábytku stále ďalej upravené.

Trvanie: 05/2023 – 02/2024

Working together for a green, competitive and inclusive Europe