Košický samosprávny kraj zverejnil 5. októbra 2022 Tlačovú správu „Seniori na Via Lux v Barci pomáhajú rozvíjať bývanie pomocou smart technológií“.

Seniori vo Via Lux v Barci pomáhajú vyvíjať bývanie so smart technológiami

Projekt za vyše 2,4 milióna eur na Slovensku nemá obdobu. Spoločnosť Novota ART na neho získala prostriedky z Nórskych fondov, Košický samosprávny kraj spolufinancuje sumou 125-tisíc eur.

Meranie telesných funkcií počas spánku bez ďalších zbytočných prístrojov? Alebo podávač liekov zabudovaný priamo v operadle kresla? Už čoskoro si budú môcť podobné smart riešenia vyskúšať klienti župného zariadenia sociálnych služieb Via Lux v Barci. Košický samosprávny kraj sa zapojil do projektu, v ktorom klienti i personál pomáhajú vyvíjať zabudované technológie v simulovanom byte tak, aby sa v ňom pohodlne žilo aj bez potreby ľudskej asistencie. Financie na projekt za 2,4 milióna eur získala slovenská spoločnosť Novota Art z Nórskych fondov. Košická župa ho spolufinancuje sumou 125-tisíc eur. Na júlovom zasadnutí Zastupiteľstva KSK odobrili zámer aj poslanci.

„Trendom v technologicky vyspelejších kultúrach, akou je Ázia, sú smart technológie v oblasti sociálnych služieb. Aj seniori či ľudia s hendikepom majú záujem žiť samostatne a plnohodnotne. Bez ľudského asistenta je to však náročné. Smart technológie sú riešením v domácnostiach i zariadeniach sociálnych služieb, kde dokážu odľahčiť personál. To je dôvod, prečo sme sa na župe rozhodli ísť do projektu s naším partnerom a využiť financie z Nórskych fondov na vývoj prospešných riešení. Dnes začíname doslova v prázdnom simulovanom byte v zariadení Via Lux v Barci, ktorý sa postupne počas najbližších dvoch rokov premení na smart domácnosť. Podobný projekt v našich končinách nemá obdobu a Via Lux je jediným zariadeným sociálnych služieb na Slovensku, kde sa takýmto výskum realizuje,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Počas posledných štyroch mesiacov realizovala spoločnosť Novota Art v župnom zariadení v Barci rešerš, aby zmapovala potreby klientov a personálu. Tí spoja sily s priemyselnými dizajnérmi, konštruktérmi IT pracovníkmi či mechatronikmi. Na základe týchto zistení budú výskumníci smerovať ďalší vývoj smart technológií. V najbližších týždňoch začne spoločnosť vyrábať prvé prototypy, ktoré by mohliv župnom zariadení začať skúšať v januári. Súbežne bude pracovať na vývoji softvérového používateľského rozhrania pre telemedicínu ako napríklad prepojenie pacienta a lekára či prepojenie inteligentného nábytku so zabudovanými meracími prístrojmi a inteligentnej riadiacej jednotky.

Na prvý pohľad ide o klasický dizajnový nábytok, no v skutočnosti sú v ňom zabudované obslužné a meracie prístroje, takže obsluha a monitoring klienta sú v najvyššom pohodlí. V rámci výskumu sa vyvíja 7 prototypov inteligentného nábytku, 3 prototypy robotických mechanizmov a umelá inteligencia s funkčným prepojením na medicínske centrum. Jedným z konkrétnych prototypov je napríklad posteľ, ktorá počas spánku neinvazívne zdiagnostikuje životné funkcie pacienta ako pulz, dýchanie či aktivita vnútorných orgánov bez toho, aby musel byť pacient napojený na prístroje. Bude mať zabudovanú termokameru ako aj akustickú rezonanciu a pacient si bude môcť meniť vertikálnu aj horizontálnu polohu.

Projekt s názvom Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení sa realizuje v rámci programu Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov a je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR.

Autor/zdroj: Archív KSK

Link: https://web.vucke.sk/sk/novinky/seniori-vo-via-lux-barci-pomahaju-vyvijat-byvanie-so-smart-technologiami.html

Working together for a green, competitive and inclusive Europe