Dňa 27. mája 2022 o 9.00 sa v Hoteli Carlton Bratislava uskutočnil otvárací seminár. NOVOTA ART, s. r. o., poskytla hosťom základné informácie o projekte, cieľoch projektu a aktivitách projektu. Súčasťou programu bola aj prezentácia partnerov projektu.

Medzi pozvanými hosťami bol veľvyslanec Nórska Terje Theodor Nervik, ako aj ďalší hostia Nórskeho veľvyslanectva, hostia z Výskumnej agentúry zriadenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalší hostia z radov verejnosti.

Fotografie z otváracieho seminára

Working together for a green, competitive and inclusive Europe