Míľnik č. 1, Správa o hodnotení výskumu, bol dosiahnutá. Tento míľnik je výsledkom realizácie aktivity č. 1 Terénny a vedecký výskum. Pre používateľov sme definovali bariéry, ktoré je potrebné prekonať, náročnosť pohybu a jemnú motoriku v priestore. Boli stanovené primárne fyzické potreby imobilných a starých ľudí v samostatnom živote.

Boli definované priestorové nároky a úpravy kusov nábytku s cieľom doplniť a zefektívniť riešenia architektonického priestoru domov užívateľov. Potrebné tlakové a zdvíhacie schopnosti robotických rúk, pohyblivých a kinetických častí nábytku boli upravené a definované tak, aby sa dosiahol synergický efekt s potrebami užívateľov a ich pohybovými schopnosťami.

Výstupom míľnika je HODNOTIACA SPRÁVA Z VEDECKÉHO TERÉNNEHO PRIESKUMU. V tomto dokumente sme popísali aj vedecký pokrok v súčasnosti sa vyvíjajúcich medicínskych prístrojov a technológií na meranie životných funkcií, skenovanie a zlepšovanie života, ako aj včasnú diagnostiku a prevenciu kolapsov u starších a chorých, či samostatne žijúcich osôb so zdravotným postihnutím.

Tu si môžete pozrieť ukážky z publikácie

Working together for a green, competitive and inclusive Europe